KohaCon11 er i gang!

KohaCon er den årlige, internasjonale konferansen for det frie biblioteksystemet Koha. Årets utgave av konferansen, KohaCon11, foregår i Thane, India og startet for noen få timer siden. For oss som ikke er tilstede er det mulig å få et visst inntrykk av hva som skjer gjennom disse kanalene:

KohaCon12 vil bli arrangert i Edinburgh, sannsynligvis i juni.

Donum er opprettet

Nå starter vi opp Donum -- Frie biblioteksystemer SA.

Donum skal drive med:

  * Organisere vedlikehold av norske oversettelser av Koha og evt.
   annen fri programvare for biblioteksektoren
  * Organisere møter, konferanser o.l. for biblioteker og andre
   interesserte
  * Samle og støtte "community" for Koha (o.l.) i Norge,
   inkludert promotering og rekruttering
  * Organisere spleiselag for utvikling av ny funksjonalitet
  * Delta aktivt i nasjonale og internasjonale fora.

(mer…)